top of page

PRIVACY VERKLARING

More Than Miles V.O.F. KvK-nummer: 84452854 (hierna: MTM) geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en we gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten/activiteiten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Met het publiceren van een nieuwe versie van de privacyverklaring, vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies (huidige versie d.d.01december 2021)

 

Persoonsgegevens die we verwerken:

MTM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten/activiteiten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij al naar gelang van toepassing/noodzakelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Geboortedatum;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • ICE telefoonnummer;

 • Bankrekeningnummer;

 • E-mailadres.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
MTM  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheidsgegevens zoals lengte, gewicht, biometrische gegevens, gebruik van medicatie evt. blessures, gezondheidsproblemen en dieethistorie.

 • Overige gezondheidsgegevens die van belang zijn om persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven of om te verwijzen naar andere zorgverleners.

 

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens

MTM verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Aanmelding op onze website;

 • Afhandeling van je betaling;

 • Verzenden van email i.v.m. het verstrekken van onze nieuwsbrief, het afhandelen van je betaling of andere informatieve communicatie;

 • Versturen van berichten of telefonisch contact opnemen via het aan ons verstrekte telefoonnummer en/of contact opnemen met het ICE telefoonnummer indien de situatie hierom vraagt;

 • Het maken van beeldmateriaal en het plaatsen van dit beeldmateriaal voor (commerciële) uitingen;

 • Biometrische en gezondheidsgegevens in het kader van voedingsadvies en veilige deelname aan sport/coaching activiteiten en overige diensten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MTM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. 

In het kader van voedingsadvies bewaart MTM jouw persoonsgegevens tot 7 jaar (wettelijke verplichting vanuit de Belastingdienst) na de beëindiging van de begeleiding op gebied van voedingsadvies / begeleiding.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MTM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MTM blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. 

Om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zal MTM in het kader van voedingsbegeleiding jouw gegevens, indien noodzakelijk, maar alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming, delen met andere zorgverleners (denk aan rapportage aan een verwijzend huisarts of bij doorverwijzing naar een diëtist). Je toestemming is beperkt tot het doel waarvoor je gegevens worden gedeeld en zal schriftelijk worden vastgelegd. MTM zal je vragen om deze schriftelijke toestemming te ondertekenen met je handtekening. Je kunt een gegeven toestemming voor het delen van jouw gegevens altijd intrekken.

Cookies

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van verschillende data-analyseprogramma’s. Hiervoor worden cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij jouw privacy optimaal kunnen waarborgen gebruiken we alleen geanonimiseerde cookies voor het bijhouden van statistieken. Dat wil zeggen dat deze niet terug te herleiden zijn naar jou.
Wij kunnen gebruik maken van de volgende externe partijen die cookies kunnen plaatsen:

Google Analytics

Om ervoor te zorgen dat wij jouw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google (gevestigd in de Verenigde Staten). Wij delen alleen geanonimiseerde gegevens met Google en deze gegevens zijn niet terug te herleiden naar jou.

Social media
Verder kan het zijn dat wij gebruik maken van social media plugins. Voorbeelden hiervan zijn Facebook, Instagram, YouTube en Vimeo.
Als wij dergelijke plugins inzetten dan gebruiken wij deze op een wijze dat er geen gegevens van jou gedeeld worden met deze partijen. Als we dat wel doen dan zullen we altijd van te voren toestemming vragen of we jouw gegevens mogen delen.

De website van MTM maakt gebruik van meerdere soorten cookies:

 • Functionele (essentiële) cookies zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld je voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Sessie cookies controleren of je apparaat, zoals je computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat je uitklapmenu’s ziet op de website. Als je apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

 • Analytische cookies gebruiken we voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. We gebruiken deze gegevens om www.morethanmiles.nl te verbeteren.

 • Niet functionele cookies, bijvoorbeeld voor het gebruik van live chat, social media en om YouTube en Vimeo video’s te tonen via een embedded video (deze video’s zijn op dit moment niet aanwezig). Een video kan advertenties bevatten. De advertentie leverende website kan zelf ook cookies plaatsen. Deze cookies bevatten informatie waarmee bijvoorbeeld YouTube je als bezoeker zou kunnen identificeren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

*Meer informatie over het cookiebeleid van YouTube en Vimeo
*Wij gebruiken social content op de site. Die maken gebruik van cookies. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MTM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben vastgelegd in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens of als je andere vragen/opmerkingen hebt over de gegevensverwerking, een gespecificeerd verzoek sturen naar info@morethanmiles.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. MTM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. MTM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

MTM maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

 

Beveiliging
MTM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons per e-mail: info@morethanmi
les.nl.

 

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze privacy policy vragen of opmerkingen hebben dan kan je contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:

More Than Miles V.O.F.
E-mailadres: info@morethanmiles.nl

Website: https://www.morethanmiles.nl
KvK-nummer: 84452854

bottom of page