top of page

DISCLAIMER

More Than Miles is eigenaar van de website morethanmiles.nl en beheert deze website ook. More Than Miles heeft de op deze site verstrekte informatie met zorg samengesteld en ontleend aan betrouwbare bronnen. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan More Than Miles echter niet instaan. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien onverhoopt sprake is van onjuistheden of onvolledigheden op deze site is More Than Miles daarvoor en voor het gebruik van die informatie niet aansprakelijk. Gebruik van informatie geschiedt op eigen risico en is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en nadrukkelijk niet ter vervanging van persoonlijk en medisch advies.

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten More Than Miles .nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende webpagina’s. Voor de inhoud van die sites aanvaardt More Than Miles geen enkele aansprakelijkheid. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op de site More Than Miles.nl vermelde informatie en mag uitsluitend door hemzelf worden gebruikt. Deze voormelde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke directe of indirecte vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de website.

Overdracht, verveelvoudiging, bewerking of (verdere) verspreiding van informatie op de website, waaronder ook beeldmateriaal, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van More Than Miles Alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet, worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing. More Than Miles behoudt zicht het recht voor om de inhoud van de website en/of deze disclaimer eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) te wijzigen of te verwijderen. Mocht je op deze site informatie tegenkomen waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@morethanmiles.nl

Privacy

Bescherming van jouw privacy vindt More Than Miles erg belangrijk. Voor zover gegevens rond het gebruik van deze site worden verzameld of bewerkt is dit slechts bedoeld voor de ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen ten behoeve van morethanmiles.nl. Deze informatie wordt gebruikt om de site te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken.
Bekijk hier de privacyverklaring.

Cookies

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie hierover lees je in onze privacyverklaring.

bottom of page